Oscar fick i uppdrag att tillsammans med sina
klasskamrater baka till den stora bokfesten ht 2004.

Baklaget bestod av Robin, Charles, Oscar och
lillebror Carl.